วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551

Ploster


Ploster เป็นสื่อกราฟฟิกชนิดหนึ่ง ใช้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อเนื้อหาสาระที่ต้องการเผยแพร่
...วัตถุประสงค์การทำโปสเตอร์
...1.Pionearing stage เป็นการบอกรายละเอียดโดยละเอียด เช่น ใช้เมื่อเปิดตัวสินค้า
...2.Comppetitive stage ใช้เพื่อการแข่งขัน หรือ เปรียบเทียบ โดยใช้คำว่า มากกว่า ดีกว่า รวยกว่า
...3.Retiver stage ใช้เพื่อตอกย้ำความจำ เช่น การรใช้ข้อความสั้นๆ เช่น เป็ปซี่ดีที่สุด
...โปสเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สื่อทางบวก และสื่อทางลบ
...การทำโปสเตอร์ต้องใช้สื่อทางบวกก่อนเสมอ หากใช้ไม่ได้ผลจึงใช้สื่อทางลบเพื่อตอกย้ำ
...เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์
...1.การยึดรูปแบบ คือ รูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ T,L,I,S,Z
...2.การยึดเนื้อหา แบ่งออกเป็น 5 แบบ คือ
...2.1 แบบ Window
...2.2 แบบ Circus
...2.3 แบบ Frame
...2.4 แบบ Waxial
...2.5 แบบBrand
...เทคนิคการประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่อง
...1.เส้นตรง ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความมั่นคง น่าเกรงขาม ความน่ากลัว
...2.เส้นโค้ง ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความอ่อนหวาน นุ่มนวล นิยมใช้ สีฟ้า+ชมพู
...3.เส้นซิกแซก ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความน่ากลัว น่าหวาดเสียว น่าตื่นเต้น เช่น คำว่า ตาย ระวัง
...4.เส้นปะ ใช้กับเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ ความลึกลับ ชวนคิด เช่น คำว่า หายตัว อยู่ไหน
...5.เส้นโค้ง คดงอ ใช้เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ เรื่องตลกขบขัน เป็นกันเอง

การผสมสี
...1.Hue(สีแท้)+สีขาว=Tint คือ สีนวล ใช้กับงานอ่อนหวาน เป็นกันเอง สบายตา
...2.Hue(สีแท้)+สีดำ=Shade คือ สีมืดทึบ ลึกลับน่าเกรงขาม

...มิติของสี

...โทนร้อน ประกอบด้วย แดง+ส้ม+เหลือง,น้ำตาล+แดง
+ส้ม,ดำ+น้ำตาล+แดง

...โทนเย็น ประกอบด้วย เขียวเข้ม+เขียวอ่อน+เหลือง,น้ำเงิน+เขียวเข้ม+เขียวอ่อน,ดำ+
น้ำเงิน+เขียวเข้ม,ฟ้า+ชมพู,น้ำเงิน+ม่วง+แดง

...ลักษณะความต่อเนื่องของสี เรียกว่า Gradetion หรือ Gradient